Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Stowarzyszenie LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Walne Zebranie LGD

Utworzono dnia 09.03.2017

Działając na podstawie § 21 ust.1 pkt.1, ust. 2 i ust. 3, § 19 ust.9, § 20 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim przy ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi.
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie ważności zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności programowej Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2016 i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
9. Przedstawienie Raportu z wdrażania LSR Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji za rok 2016.
10. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności Rady za rok 2016.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia/ nie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”.
12. Wybory Rady Stowarzyszenia w związku z kończącą się kadencją i podjęcie Uchwał w tym zakresie.
13. Przedstawienie wprowadzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” w roku 2016.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z § 20 ust. 3 Informuję, że w przypadku braku quorum w pierwszym terminie obrady Zwyczajne Walnego Zebrania odbędą się w drugim terminie w dniu 23 marca 2017 roku o godzinie 16:15 Jednocześnie pouczam, że uchwały podejmowane przez Zwyczajne Walne Zebranie odbywane w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków uprawionych do głosowania.


z poważaniem
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”
/-/ Maria Siwińska

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 37

W poprzednim tygodniu: 104

W tym miesiącu: 206

W poprzednim miesiącu: 235

Wszystkich: 6727